Home Theorie Verkeersregels

Wijziging verkeersregel per 1 september 2012

Per 1 september is de maximale snelheid op de autosnelweg verhoogd van 120 km/u naar 130 km/u! 

 

 

 

Wijzigingen verkeersregels per 1 juli 2010

  Per 1 juli wijzigt een aantal verkeersregels. De regeling rond rouwstoeten is gewijzigd en er komen nieuwe verkeersborden voor autobussen en vrachtwagens. 

Rouwstoet

• Een rouwstoet mag op een gelijkwaardige kruising niet doorsneden worden. Dit betekent dat weggebruikers op kruispunten zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden de volgauto's van een rouwstoet voorrang moeten verlenen, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt. Dit geldt alleen voor rouwstoeten die herkenbaar zijn aan speciale (officiële) vlaggen. Het eerste voertuig van de rouwstoet moet zich aan de normale voorrangsregels houden.
• Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die bij een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet die de officiële vlaggen voert, voor laten gaan.

• De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een officiële rouwstoet die van achteren nadert, voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al.
 

Lijnbussen

• Bestuurders van lijnbussen, trams en andere voertuigen die gebruik mogen maken van een busstrook of busbaan, mogen over verdrijvingsvlakken en puntstukken rijden, die in een busstrook of busbaan liggen.
 
• Er worden twee nieuwe verkeersborden ingevoerd met de betekenis: verboden voor autobussen en verboden voor vrachtauto’s en autobussen. Zie onder. • Het gebruik van ligplaatsen in bussen, taxi’s en personenauto’s is toegestaan, mits deze ligplaatsen aan bepaalde eisen voldoen. 

Overig

• Bestuurders van een brombakfiets waarvan de voorwielen een diameter hebben van meer dan 40 cm, hoeven geen helm te dragen.
• Parkeerplaatsen kunnen door middel van onderborden gereserveerd worden voor een bepaald doel, bijvoorbeeld het afzetten en ophalen van passagiers of het opladen van elektrische auto’s.

• Onterecht gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats is niet meer mogelijk.

• Fietsen mogen voorzien zijn van richtingaanwijzers.
  

                                                                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EXTRA INFORMATIE:        UITVAARTSTOET

Soms zijn er verkeersregels die onduidelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over het doorsnijden van een uitvaartstoet. Hieronder een (gedeeltelijk) artikel van Mr. Koos Spee uit het vakblad Verkeerspro.

 “In artikel 16 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) staat: ‘Weggebruikers mogen militaire colonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet doorsnijden’. Maar met dit artikel alleen ben je er niet. Er staat geen enkele verwijzing bij dit artikel, maar voor een goed begrip moet je wel rekening houden met de artikelen 30c, 49, 56, 63 en 68 van dit RVV.Als je deze artikelen in samenhang ziet en ook de nota van toelichting erbij pakt, dan blijkt:

        ·  Dat een uitvaartstoet alleen een uitvaarstoet is als de voorgeschreven herkenningstekens worden gevoerd.

  • Dat een uitvaartstoet uiteen kan vallen in meerdere uitvaartstoeten, die dan nog dezelfde rechten hebben ook als de lijkwagen nergens meer te zien is.
  • Dat een uitvaartstoet in tegenstelling tot een militaire colonne niet door ‘rood’ mag rijden als het eerst voertuig bij groen licht is doorgegaan.
  • Dat er alleen maar ‘niet doorsnijden’ staat en dat op kruisingen van gelijke orde de eerste auto van de uitvaartstoet die van links komt of afslaat, geen voorrang heeft maar de volgauto’s wel.
  • Dat op kruispunten met verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden geen enkele auto van een uitvaartstoet voorrang heeft, omdat verkeerstekens boven verkeersregels gaan
  • Dat een uitvaartstoet niet voor een voetgangersoversteekplaats hoeft te stoppen en voor gaat als een bus, ook binnen de bebouwde kom, van een halte wil weg rijden.

Rotonde: En als je deze materie in de knip hebt, kom je er achter dat het eigenlijk een vreemde regeling is. Bijna elke doorgaande weg heeft één of meer rotondes. De kans is groot dat je op weg naar een begraafplaats of crematorium meerdere rotondes tegenkomt. Rotondes worden (bijna) altijd aangeduid met het bord B6: ‘U nadert een voorrangsweg’. Dan moet niet alleen de voorste wagen van de stoet voorrang geven voor dat de rotonde wordt opgereden, maar elk volgend voertuig uit de stoet ook omdat in dit geval de uitvaartstoet wel doorsneden mag worden. Voor dat je een paar rotondes verder bent heb je drie of meer uitvaartstoeten.

Verkeerslichten: Ik kan me nog voorstellen dat het door rood rijden bij verkeerslichten niet helemaal ontbloot is van gevaar, hoewel ik me afvraag waarom dat bij militaire colonnes dan niet gevaarlijk is. Maar ik zie niet in waarom een uitvaartstoet die eenmaal een voorrangsweg op rijdt of een rotonde wel doorsneden mag worden. Is het niet beter om dit soort zaken goed of helemaal niet te regelen?Wereldschokkend allemaal? Nee want zoals gezegd, vaak zullen mensen uit respect een uitvaartstoet voor laten gaan. Maar als je vandaag of morgen zelf in een uitvaartstoet mee rijdt, en dat overkomt ons allemaal, en je denkt dat je net als de militaire colonne ook bij een rood verkeerslicht mag doorrijden als de voorste auto door groen ging en er volgt een aanrijding, dan hebben jij of je nabestaanden een probleem.”

mr J. (Koos) Spee

 


Banner

Klik hier voor informatie Volkswagen rijbewijs